Ugrás a fő tartalomra
A Bosch Magyarországon
Fenntarthatóság, értékek és megfelelőség

Felelősségünk

Felelős nagyvállalatként kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy mind gazdasági, mind környezeti és társadalmi szinten javítsuk az emberek életminőségét, megóvjuk a jelen és a jövő generációinak megélhetését. Célunk, hogy a megújuló energiát megfizethetőbbé, a mobilitást biztonságosabbá, környezetkímélőbbé és gazdaságosabbá tegyük, valamint környezetbarát termékeket hozzunk létre.

Egyértelmű stratégia a fenntarthatóság érdekében

A Bosch fenntarthatósági stratégiája minden kiemelt területen konkrét célokon alapul. Hosszú évek óta dolgozunk azon, hogy elérjük ezeket a célokat.

A Bosch fenntarthatósági célkitűzésének grafikája: A célkitűzés hat dimenziója hatszögben van elrendezve. A klímapolitika dimenzió a „CO₂-kibocsátás csökkentése”, az „energiahatékonyság és a megújuló energiák” témakört foglalja magában. A víz dimenzió a „vízhiány” és a „vízminőség” témakört foglalja magában. A körforgásos gazdaság dimenzió az „anyaghatékonyság” és a „második élet” témáit foglalja magában. A diverzitás dimenzió a „méltányosság” és a „befogadás” témakört foglalja magában. Az emberi jogok dimenzió a „felelősség” és az „átláthatóság” kérdéskörét foglalja magában. Az egészség dimenzió a „munkabiztonság” és a „potenciálisan veszélyes anyagok” témakört foglalja magában. A hatszög közepén a „Új dimenziók – Fenntarthatóság 2025” felirat olvasható.
Az „Új dimenziók – Fenntarthatóság 2025” célkitűzés.

A fenntarthatóságot gyakran a gazdasági, környezeti és társadalmi szempontok egyensúlyaként határozzák meg. Ugyanakkor a fenntarthatóságot az ESG (environment, social, governance) rövidítés alatt bevett fogalomként használják a tőkepiacokon. A fenntarthatóság átfogó megértéséhez azonban mindkét megközelítésre szükségünk van. Formálja fenntartható gazdálkodásunkat, minden szinten világos iránymutatást ad, valamint hozzájárul tevékenységeink eredményességéhez. Célunk, hogy felelős nagyvállalatként gazdasági, környezeti és társadalmi szinten javítsuk az emberek életminőségét, és megóvjuk a jelen és a jövő generációinak megélhetését.

Az „Új dimenziók – Fenntarthatóság 2025” célkitűzésünk ezt a törekvést konkrét tevékenységekre fordítja. Figyelembe véve a cégcsoportot érintő megatrendeket és a lényegességi elemzés megállapításait, tevékenységünket ezek a célkitűzések határozzák meg a következő években.

Tények és számok

Nyílt és őszinte, átfogó és átlátható – ez a fenntarthatósági jelentésünk mércéje. Hiszen nemcsak felelős, hanem megbízható partnere is szeretnénk lenni a társadalomnak.

Bosch fenntarthatósági jelentés

Fenntarthatósági jelentés

Éves ténykönyvünkkel tevékenységeinket átláthatóvá tesszük – átfogóan és összehasonlíthatóan, összhangban a Global Reporting Initiative irányelveivel.

Értékeink – amire építünk

Fontosnak tartjuk az etikus viselkedést üzleti tevékenységünk során. Értékeink a partnereinkkel, a befektetőinkkel, a munkavállalóinkkal és a társadalommal való kapcsolatunk alapja.

Jövő- és nyereségorientáltság

Nyereségorientáltan cselekszünk, így biztosítjuk a jövőnket, és megteremtjük a vállalat és a Robert Bosch Alapítvány közhasznú programjainak alapját.

Felelősségvállalás és fenntarthatóság

A társadalom és a környezet érdekében körültekintő és felelősségteljes módon cselekszünk.

Kezdeményezés és következetesség

Saját kezdeményezésre, vállalkozói felelősséggel cselekszünk, és következetesen követjük céljainkat.

Nyitottság és bizalom

Időben és nyíltan kommunikálunk a fontos vállalati témákról, így teremtve meg a bizalmon alapuló együttműködés alapját.

Tisztesség

A vállalaton belüli és az üzleti partnerekkel folytatott együttműködés során sikerünk előfeltételének tekintjük a tisztességet.

Megbízhatóság, hitelesség, jogszerűség

Csak teljesíthető dolgokat vállalunk, a megállapodásokat kötelező érvényűnek tekintjük, továbbá valamennyi üzleti tevékenységünk során tiszteletben tartjuk és figyelembe vesszük a törvényi előírásokat.

Sokféleség

Értékeljük és támogatjuk a sokféleséget, mint gazdagító tényezőt és sikerünk forrását.

Robert Bosch portréja

Hosszútávon a becsületes és tisztességes üzletpolitika éri meg legjobban.

Robert Bosch, 1921
A „We are Bosch” logó a Bosch telephelyén a kínai Yakeshiben.

We are Bosch

Víziónkban kifejtjük, hogy mi visz minket előre, mi a közös bennünk, és mit képviselünk. Célunk, hogy maradandót alkossunk a világban és ezt egy egyedülálló, kiváló csapattal érjük el.

Megfelelőség – akár a vállalati határokon túl is

A megfelelőség a törvényi előírások és a vállalati irányelvek betartását jelenti. A Boschnál ez vállalati értékeink szerves részét képezi. Ennek érdekében világszerte érvényes Üzleti etikai kódexünkben egyértelműen meghatároztuk a jogi követelményekre és az etikai kérdésekre vonatkozó álláspontunkat. A Bosch – értékeivel együtt – kulcsfontosságú alapot biztosít a vállalat üzleti sikeréhez. Mivel a felelősségteljes és jogszerű magatartás a vállalati határokon túl is fontos, üzleti partnereinkkel szembeni elvárásainkat ennek megfelelő etikai kódexben fogalmaztuk meg.

Dr. Stefan Hartung
Dr. Stefan Hartung, az igazgatóság elnöke
Üzleti etikai kódex

Üzleti etikai kódex

Üzleti etikai kódex partnerek számára

Üzleti etikai kódex partnerek számára

A vállalat egészére kiterjedő megfelelőségi menedzsmentrendszer

A Bosch megfelelőségi menedzsmentrendszere világszerte kötelező érvényű keretet biztosít a megfelelő magatartás elősegítéséhez, és a megfelelőségi kockázatok csökkentését szolgálja. Alapját képezi a külső és belső követelmények hatékony megvalósításának, és minimumkövetelményeket határoz meg a megfelelőségi vonatkozású folyamatokhoz. Ez magában foglalja a különböző megelőző és ellenőrző intézkedéseket, valamint a Bosch belső, visszaélést bejelentő rendszerét. Munkatársak, üzleti partnerek és harmadik felek bármikor használhatják ezt a rendszert a rendellenességek bejelentésére, akár névtelenül.

Gyakori kérdések

A megfelelőség a törvényi és a vállalati szabályozások betartását jelenti. Más szóval a Bosch csoport és dolgozói valamennyi üzleti tevékenységének összhangban kell lennie valamennyi törvényi követelménnyel, az Üzleti Etikai Kódexszel (lásd a mellékletet), és minden vonatkozó irányelvvel és központi útmutatással, amely valamilyen módon kapcsolódik ehhez a témához („megfelelőségi követelmény”).

A megfelelőségi téma valamennyi dolgozóra vonatkozik, mivel mindenki érintett – közvetetten vagy közvetlenül – a szabályok megszegésében: a törvényszegés egyrészt bűnvádi eljárást is vonhat maga után az eset súlyosságától függően. Másrészt a megfelelőségi elv megszegése sérti a vállalatot mind anyagi vonatkozásban, mind a Bosch csoport közmegítélése vonatkozásában. Ennek eredménye a vállalat üzleti hatékonyságának romlása, ezzel összefüggésben a vállalat profitjának csökkenése. A megfelelőség vonatkozik a Bosch és harmadik felek közötti üzleti kapcsolatokra: a Bosch nem kíván belekeveredni olyan esetekbe, amikor más felek sértik meg a megfelelőségi követelményeket.

A megfelelőségi alapelv megszegésének jelentése minden dolgozó kötelessége. Ily módon segíthetünk az alapelv megszegésével járó következmények enyhítésében, valamint abban, hogy hasonló szabályszegések ne ismétlődhessenek meg. Ez üzleti és külső partnereinkre egyaránt vonatkozik.

• Bármely dolgozó, beleértve a belső munkatársakat és a PhD hallgatókat is

• A külső alkalmazásban álló személyek, mint például az alvállalkozói jogviszonyban álló dolgozók vagy a külső szolgáltatóknak dolgozó munkavállalók

• Bármely üzletfél, például beszállítók, vásárlók vagy vegyesvállalati partnerek

• Bármely harmadik fél

Különösen fontos, hogy olyan eseteket jelentsenek, amelyek vélhetően bűncselekményre – például lopásra, csalásra vagy megvesztegetésre – utalnak, vagy amelyek a törvényi vagy a vállalati belső szabályozások rendszeres megsértését foglalják magukban, amilyen például a minőségi/biztonsági sztenderdeknek vagy „A társadalmi felelősségvállalás alapelveinek” szándékos és hosszan tartó megsértése.

Igen. A megfelelőségi tisztségviselők felelősek a kivizsgálások lefolytatásáért, valamint a bíróság által elfogadott bizonyítékok megszerzéséért és a szükséges eljárások megindításáért. A szakrészlegek olyan szakértőinek támogatását élvezik, akik rendelkeznek a szükséges képzésekkel és jogkörrel.

A lehetséges szabályszegést a legjobb tudásuk szerint, jóhiszeműen eljáró bejelentőknek nem kell attól félniük, hogy a vállalatnál emiatt hátrányos helyzetbe kerülnek.

Igen, a jelentéseket anonim módon is fogadjuk a Bosch megfelelőségi forródrótján. Lehetőség van arra, hogy létrehozzunk egy biztonságos postafiókot a forródróton belül, hogy azon keresztül anonim módon lehessen a megfelelőségi tisztviselővel kommunikálni.

A megfelelőségi tisztviselő felelős a bejelentett szabályszegések kivizsgálásának elindításáért, valamint az ügy megoldásáért (ha szükséges, a Bosch szakrészlegeinek vagy külső szakértők segítségével).

Minden, a potenciális szabályszegés bejelentését, valamint ezután foganatosított lépést a megfelelőségi tisztviselőnek dokumentálnia kell. Az érdeleltek jogos érdekeinek figyelembe vételével a jelentő személy rákérdezhet a kivizsgálás állapotára. Ha a kivizsgálást megszüntették, mert nem találtak szabálysértést, az érdekelteket ennek megfelelően értesítik, amennyiben őket a kivizsgálás során megjegyzések megtételére kérték, vagy ha ezt saját maguk kérték.

Bármely, potenciális szabályszegéssel kapcsolatos jelentés normál esetben a személyes adatok megadását is megkívánja. Ezért az ilyen jelentések fogadása és feldolgozása során kötelező a jelentőt adatvédelmi jogairól tájékoztatni, és hozzájárulását kell kérni személyes adatainak a szabálysértés kivizsgálása során történő felhasználásához. Névtelenül benyújtott jelentésekre ez nem vonatkozik.

Lépjen kapcsolatba a Boschsal!

Örömmel várjuk megkeresését.

Cseteljen velünk!

Üdvözöljük! Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van, lépjen kapcsolatba velünk. Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll 8:00 és 17 óra között, munkanapokon.