Ugrás a fő tartalomra
A Bosch Magyarországon
Munkatársak

Bosch – Vonzó munkáltató

ERIKA RASCH, HR-VEZETŐ – EMBEREK ÉS KULTÚRA

A fenntarthatóság három pillére (3 P – people, planet, prosperity), vagyis az emberek, a bolygó és a jólét részemről elválaszthatatlan. Az emberekkel és a környezettel szembeni felelős bánásmód vállalati kultúránk és munkatársaink gondolkodásának szerves részét képezi.

ERIKA RASCH, HR-VEZETŐ – EMBEREK ÉS KULTÚRA

A Bosch szervezeti kultúrája – a sikerünk kulcsa

Munkatársainkat világszerte egyesíti különleges vállalati kultúránk, amelyben minden egyes embert nagyra értékelünk. Célunk, hogy olyan munkahelyi környezetet hozzunk létre, amely minden munkatársunk számára lehetővé teszi, hogy hozzájáruljon a vállalat hosszú távú sikeréhez. Mindezt úgy, hogy mindenki érezze: a Bosch tisztelettel bánik munkatársaival, akik teljes mértékben kibontakoztathatják a bennük rejlő értékeket.

Társadalmi felelősségvállalás

A társadalmi felelősségvállalás nagy múltra tekint vissza a Boschnál.

Számunkra ez a munkatársainkkal szemben tanúsított, tisztességes bánásmóddal kezdődik: A Bosch társadalmi felelősségvállalásának alapelvei dokumentumban az igazgatóság és a munkavállalók képviselői többek között elköteleződnek az emberi jogok, az esélyegyenlőség, a tisztességes munkakörülmények, és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság globális előírásainak betartása mellett. A 11 alapelv a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkaügyi előírásain alapul.

Sokféleség

A Bosch értékeli a munkatársak nézőpontjainak, tapasztalatának és életmódjának sokféleségét. Meggyőződésünk, hogy a sokféle nézőponttal, oktatási és kulturális háttérrel, valamint személyes képességekkel bíró csapatok gyakran jobb eredményeket mutatnak fel, és hogy a csapattagok egyediségének kölcsönös elismerése pozitívan hat a munkahelyi környezetre.

Sokféleség

We are Bosch irányelvünkben szilárdan kiállunk a sokféleség, mint egyik alapértékünk mellett, sőt a sokféleséget vállalati stratégiánk részeként támogatjuk és erősítjük. Üzleti etikai kódexünkben hangsúlyozzuk, hogy a Bosch minden egyes ember személyes méltóságát tiszteletben tartja és védelmébe veszi, sem a diszkriminációt, sem a zaklatást nem tolerálja, és előmozdítja a sokféleséget. Nemtől, kortól, háttértől és minden egyéb hasonló tulajdonságtól függetlenül nagyon fontos számunkra, hogy világszerte minden munkatársunk azt érezze, hogy megbecsülik, és személyes szakértelmét, erősségeit és a benne rejlő értékeket a vállalat javára tudja fordítani.

Kockázatok azonosítása, balesetek elkerülése a munkahelyen

Munkáltatóként felelősségünk lényeges pontja a balesetek megelőzése és a munkahelyi biztonság szavatolása. Miután 2020-ban elértük első célkitűzésünket: egymillió munkaóránként kevesebb, mint 1,7 esetben történik baleset, sőt a balesetek arányát csökkentettük 1,5-re, és elért eredményeink további javításán dolgozunk. Célunk, hogy 2025-re a munkahelyi baleseteket egymillió ledolgozott munkaóránként 1,45-re csökkentsük.

A koronavírus-járvány okozta korlátozások megszűnése után, a gyártás újraindításával, 2021-ben ismét valamelyest nőtt a munkahelyi baleseti ráta: egymillió ledolgozott munkaóránként 1,62 baleset fordult elő. A valamivel magasabb baleseti arány ellenére hiszünk abban, hogy jó irányba haladunk ahhoz, hogy 2025-re elérjük hosszú távú céljainkat.

Sikerünk kulcsa, hogy a kockázatokat még a balesetek megtörténte előtt azonosítsuk. Ennek érdekében a képzési és tudatosságnövelő intézkedésekre összpontosítunk, hogy a kockázatokat korai szakaszban azonosíthassuk és a munkahelyi baleseteket megakadályozhassuk. Innovatív ötletekből és új technológiákból merítünk, hogy vonzó és változatos képzési anyagot kínálhassunk munkatársainknak.

A Boschnál történt munkahelyi balesetek számáról további információ érhető el Fenntarthatósági mutatók segítségével.

Kockázatok azonosítása, balesetek elkerülése a munkahelyen

Munkahelyi egészség

Munkatársaink motivációja és elégedettsége, valamint a Bosch mint felelős, kiváló teljesítményt nyújtó vállalat szempontjából kiemelkedő fontosságú minden egyes munkavállalónk egészsége. Emiatt a munkahelyi egészséget munkánk alapelvévé és vállalati kultúránk állandó elemévé tettük.

Munkahelyi egészség

Ahogy egy ember egészsége is számtalan tényezőn múlik, munkatársaink és vállalatunk közösen dolgozik a munkahelyi egészség holisztikus megközelítésén. Mivel ebből a szempontból kulcsfontosságú a jó vezetői kultúra és a kollégák közötti csapatszellem, a We LEAD Bosch alapelvekben szilárdan lefektetjük az egészségmenedzsment irányelveit.

Befit munkahelyi egészségmenedzsment rendszerünk a megelőző egészségügyi ellátástól kezdve a fizikai és mentális fittségen és egészségen keresztül, az egészséges étkezésig és a munkahelyek kialakításáig rengeteg témát felölel. Az egyén egészsége szempontjából fontos szerepet játszik reintegrációs menedzsmentünk, vezetőségünk, képzéseink és kompetenciafejlesztéseink, valamint a megváltozott munkaképességű és súlyos fogyatékkal élők integrációja.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban bevezetett intézkedések

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban bevezetett intézkedések

A Bosch első számú prioritása a koronavírus-járvány harmadik évében is munkatársai egészsége. 2020-ban munkatársaink védelme érdekében nagyon gyorsan, széles körű higiéniai intézkedéseket vezettünk be, és ezeket minden munkatársunkra kiterjesztettünk. Például már nagyon korán szigorúan kötelezővé tettük minden munkatársunk számára az orrot és szájat eltakaró maszk viselését, valamint a fizikai távolságtartást a vállalat telephelyein. Ezeket az intézkedéseket egészítette ki a mobilis munkavégzés és a virtuális kollaboráció. A vállalat saját, maszkgyártásra specializálódott gyártósorának kialakítása és a Vivalytic teszt (lásd fotó) gyors bevezetése szintén segített enyhíteni a járvány hatását. Annak érdekében, hogy munkatársainkat egészségügyi támogatással láthassuk el, az egészségügyi szolgálat felállította a Covid-19 forródrótot, telefonos orvosi segélyt kínált és információs anyagot állított össze. Emellett munkatársainkat folyamatosan tájékoztattuk a legfrissebb utazási ajánlásokról és figyelmeztetésekről.

Ezeket az intézkedéseket szükség szerint folytatjuk, ezenkívül 2021-ben elsősorban arra összpontosítottunk, hogy minden munkatársunknak megadjuk a lehetőséget az oltásra. A Bosch elindította vakcinációs kampányát és – ahol a jogi és szervezeti keretek lehetővé tették – munkatársai számára elérhetővé tette a Covid-19 oltás beadatását. Németországban 2021 júniusában 50 telephelyen kezdődhetett meg az oltási kampány. A Bosch belső vakcinációs központjait nagyobb telephelyeken állítottuk fel, például a renningeni kutatóközpontban. A munkatársak elsődleges beoltásán túl hamarosan a családtagokra is ki tudtuk terjeszteni oltási kampányunkat. A vállalat egészségügyi csapata 2021 végéig 79 ezer adagnyi oltást adott be Németországban összesen, beleértve 13500 ismétlő oltást. A vakcinációs kampány 2022-ben is folytatódik.

Megosztás: